We zijn GESLOTEN maar bouwen aan een geheel nieuw skatepark!

Featured

Per 7 oktober 2017 is Skatehal Arnhem gesloten.
Sinds medio januari 2018 zijn we bezig met het bouwen van een nieuw skatepark in de St.Jozefkerk maar dat vordert langzaam. Op dit moment is er nog geen concreet zicht op een openingsdatum.

Voor updates volg ons op Facebook! @skatehalarnhem

Definitief Gesloten

Skatehal Arnhem is met onmiddellijke ingang definitief gesloten.

In goed overleg met de parochie worden de sleutels ingeleverd en houdt het skatepark op te bestaan.

Wij bedanken iedereen die in de afgelopen jaren een bijdrage heeft geleverd.

AkzoNobel Bedankt!

Dankzij de sponsoring van AkzoNobel is skatehal Arnhem in staat om het vernieuwde skateparcours een mooie afwerking te geven. Obstakel springen uit het parcours dankzij de donker rode kleur die ze hebben gekregen.
Deze kleur komt helemaal tot zijn recht in de kerkelijke omgeving!
We kunnen niet wachten tot we open gaan…

UPDATE; brief aan gemeenteraad

Omdat er in de afgelopen 2,5 maand erg weinig is gebeurd m.b.t. een nieuwe toekomst voor Skatehal Arnhem of urban sports in zijn algemeenheid hebben we vandaag maar weer eens een brief richting gemeenteraad gestuurd.
Het enige dat op dit moment bekend is dat er een niet nader omschreven voorstel ligt voor een openbare skateplek binnen de veelbesproken plannen voor een “Creatieve Corridor” cq. de herinrichting van het Roermondsplein oftewel de Blauwe Golven.
Geen enkele politieke partij in de gemeenteraad heeft daar tot op heden een inhoudelijk gesprek over gevoerd of vragen over gesteld, geen enkele deskundige is er bij betrokken geweest.
Weliswaar is er op 1 augustus een kort gesprek geweest met de wethouder Sport maar daaruit bleek dat er geen steun bestaat voor een nieuwe indoor skatehal. Wij hebben enkel kunnen aangeven wat onze inzichten en vraagtekens zijn bij een openbare skateplek in relatie tot de wens van vooral de ouders voor een “veilige” omgeving en het minimaliseren van risico op vandalisme en aanverwante zaken.
Middels de hieronder weergegeven brief doen wij wederom een poging in gesprek te geraken en het onderwerp “skatebaan/urban sports” zo breed mogelijk te trekken zodat ook de politiek zich eindelijk pro-actief gaat opstellen richting de gebruikers, en dan hebben we het vooral over de belangen van kinderen van 4-14 jaar en hun ouders.

 

Geachte raadsleden, fractievolgers,

Begin juli jongstleden werd duidelijk dat Skatehal Arnhem ophoudt te bestaan in haar huidige locatie, de St.Jozef kerk aan de Roosendaalseweg. Dat veel mensen daar niet blij mee zijn en hopen op een nieuwe toekomst elders zal u niet ontgaan zijn bij een raadsvergadering op 10 juli waarbij de publieke tribune tot op de laatste stoel gevuld was met onder andere heel veel jonge kinderen.

Sindsdien is er niet veel gebeurd helaas, noch vanuit de wethouder Sport, noch vanuit uw raad.
Er bestaat nog steeds enkel summier contact met raadsleden van PvdA, PvdD, VVD en Arnhem Centraal terwijl het vanuit de andere partijen, evenals in de afgelopen 6 jaar, oorverdovend stil is gebleven.
Dit vinden wij, en alle via Skatehal Arnhem betrokken skateboarders, inliners, bmx’ers, steppers en vooral ook hun ouders, erg spijtig.

Op 1 augustus jl. heeft een kort gesprek plaatsgevonden met wethouder Elfrink in aanwezigheid van mijzelf als voorzitter van Skatehal Arnhem, 3 betrokken ouders, 1 vertegenwoordiger vanuit de bmx gemeenschap en 1 skateboarder met jarenlange ervaring in skateparken, skateles en een achtergrond in jongerenwerk.
Uit dit gesprek kwam naar voren dat er geen concreet zicht bestaat op een alternatieve indoor locatie voor Skatehal Arnhem maar dat de focus wat de wethouder betreft ligt op een skatepark onder de Mandelabrug, openbaar, als onderdeel van de Creatieve Corridor. Wat dat precies betekende qua grootte, uitvoering of zelfs maar een basis idee van budget bleek tijdens dit gesprek onbekend. Elk kader om vanuit verder te werken ontbrak.

Sinds 1 augustus volgen wij derhalve met grote interesse, en soms grote verbazing, de ontwikkelingen omtrent het plan Creatieve Corridor cq. het al dan niet slopen/aanpassen of ongemoeid laten van de Blauwe Golven. Tevens hebben we inmiddels wat verkennende rondjes gelopen over de Blauwe Golven met als enig houvast een stukje tekening dat wij vonden in de plannen van de gemeente van begin dit jaar.
Middels dit schrijven wil ik mijn zorg uitspreken over het feit dat in de besprekingen over Creatieve Corridor etc. enkel aandacht blijkt te zijn voor een parkeergarage, Showroom 2.0 en de groenstrook op de Oude Kraan maar op geen enkel moment inhoudelijk is gesproken over het geprojecteerde “skatepark”. Tevens wil ik daar gelijk bij zeggen dat een skatepark OP de Blauwe Golven, met het oog op de ontwikkelingen deze week, wat ons betreft zeker ook tot de mogelijkheden behoort.

Skatehal Arnhem heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan het informeren van bezorgde mensen waar mogelijk, en geprobeerd zoveel mogelijk contacten open te houden in de richting van gebruikers.
Er is veel gesproken over wat een skatepark moet bieden, wat de primaire doelgroep is en hoe die het best kan worden bediend maar ook alle vraagtekens omtrent rendabele exploitatie van een skatehal zijn de revue gepasseerd. Groot vraagteken daarbij blijft wat de bereidheid van de politiek is aangaande structurele steun aan urban sports.
Wij hebben ideeën omtrent een invulling van de Creatieve Corridor inclusief een Skatehal Arnhem 2.0 waarbij we zoveel mogelijk gebruikers een plaats hopen te bieden en vooral ook de functies van een indoor skatepark op het gebied van begeleiding, veiligheid en jeugdsportparticipatie willen invullen.

Het zou fijn zijn als ALLE partijen binnen uw raad eindelijk eens laten weten wat hun standpunten omtrent urban sports binnen Arnhem zijn. We roepen u derhalve op in contact te treden met ons en tot een gesprek te komen.

Met vriendelijke groet, namens Skatehal Arnhem en alle betrokkenen,

Collin Versteegh, voorzitter
Esther Speklé, secretaris

5 weken tot sluiting!

Skatehal Arnhem sluit zaterdag 7 oktober de deuren voorgoed!
Tenzij we een paar miljonairs vinden die het hele St.Jozef complex kopen is het dus over 5 weken absoluut en definitief voorbij, na (bijna) 6 jaar skaten en bmx’en in wellicht de meest bijzondere locatie op aarde.
We bedanken alvast iedereen die de afgelopen jaren een rol heeft gespeeld in ons bestaan, van vrijwilligers tot gebruikers en ook die vele passanten van over de hele wereld die ooit zijn komen kijken.
We hopen jullie in de komende 5 weken nog eens te zien.

Verdere berichtgeving zoals gebruikelijk via onze Facebook pagina.

Maak uw bezorgdheid kenbaar!

Wil je ook wat doen om te proberen Skatehal Arnhem open te houden? Dat kan!
De eerste stap is simpel, stuur e-mails aan de gemeenteraad.
En om dat nóg makkelijker te maken hebben we alvast een standaardbrief gemaakt die je even download en met je eigen mail kunt meesturen.
Die brief vind je hier: Skatehalarnhem bijlage bij de e-mail

De hele gemeenteraad bereik je heel simpel via raadsleden@arnhem.nl
Je kunt ook de verantwoordelijk wethouder van Sport ermee bestoken, Gerrie Elfrink; g.elfrink@arnhem.nl
Daarnaast kun je natuurlijk de partij gaan lastig vallen waar je de vorige keer op hebt gestemd, of gewoon alle partijen die er zijn in Arnhem.

Dankjulliewel!

check Facebook!

Of we tóch open zijn op vrijdagavond laten we weten via onze @skatehalarnhem Facebook pagina. Dus, hou die in de gaten.
We zoeken nog steeds naar vrijwilligers, zonder hen kunnen we niet open.
Ben je 18+, betrouwbaar, zelfstandig… meld je dan en kom diensten draaien zodat jijzelf en anderen kunnen blijven skaten op donderdag & vrijdagavond.
Mail naar info@skatehalarnhem.nl of bel Collin op 06-22211108

VRIJWILLIGERSTEKORT!

Skatehal Arnhem bestaat op basis van de vrijwillige inzet van slechts een handvol mensen en we zijn nu op het punt aangekomen dat we echt met te weinig vrijwilligers zijn om onze, toch al geringe, openingstijden te handhaven.

WIL JE VRIJWILLIGER WORDEN EN DE SKATEHAL OPEN HOUDEN?
Stuur dan een mail naar info@skatehalarnhem.nl of bel Collin op 06-22211108
We zoeken mensen van 18 jaar en ouder, zelfstandig, en beschikbaar op donderdag of vrijdagavond. (uiteraard mag de zondag ook…)
Je opent de kerk, draagt eindverantwoordelijkheid voor de avond, bemant de bar etc..
In principe 2 diensten per maand en daarmee gratis toegang de rest van de openingsdagen.

Doe iets voor een ander, begin bij jezelf! 🙂