Skatehal bijeenkomst Zondag 5 Januari 2014 (14:00-15:00)

Agenda

  • Vrijwilligers – er zijn te weinig mensen die diensten draaien.

  • Belasting – de belastingaanslag die we hadden is gecovered, maar we moeten nu geld uit andere bronnen zien aan te boren. Dat lukt nu al via Rob Klingen van het wijkplatform

  • Sponsoring

  • Onderhoud kerk

  • Schoonmaken

  • Diefstal

  • De vaste hangjongeren club van de zondag is het niet eens met de prijsverhogingen..

Aanwezigen: Collin, Imre, Janine, Rene, Dwyte, Roeland, Ben (Daan heeft afgezegd)

Ben heeft een aantal punten voor de agenda bij elkaar gesprokkeld. We hebben een bijeenkomst met degenen die het actiefst zijn. Collin, Ben en Roeland hebben bestuursfuncties, respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester. Volgende keer vragen we Wiebe ook. Daar zijn we nu niet toe gekomen. Aan het begin van de meeting besluiten we twee-maandelijks een meeting te hebben om wat puntjes door te nemen. Het is belangrijk elkaar face to face te zien. Er kunnen zo wat sneller spijkers met koppen geslagen worden.

Volgende meeting Zondag 2 Maart ook van 14:00 – 15:00. Punten voor de agenda kunnen gestuurd worden naar info@skatehalarnhem.nl.

We hebben nog steeds te weinig vrijwilligers. Met name de jonge vrijwilligers zijn afgehaakt. Om dat te laten werken moeten we er constant achter aan zitten. Daar hebben we helaas niet altijd de tijd voor. Ben maakt een poster voor in de hal en voor op de sociale media en website. We blijven persoonlijk en op de sociale media vragen om vrijwilligers.

We hebben wel eens wat vreemde bezoekers in de hal. Zo zijn er op een gegeven moment een aantal mobiele telefoons verdwenen. Ook is de inhoud van de kas op mysterieuse wijze verdwenen. We besluiten dat we geen mensen weigeren omdat ze er wat verdacht uitzien. Bezoekers moeten goed op hun spulletjes passen. Dat is geen verantwoordelijkheid van de skatehal. We moeten er ook zelf voor zorgen dat

De OZB (Onroerend Zaak Belasting) van de afgelopen twee jaar is gecovered uit allerlei potjes vanuit de Geitenkamp dankzij medewerking van de gemeente middels wijkopbouwwerker Rob Klingen en wijkregisseur Carla Butzelaar. Voor dit jaar zijn we bezig met Rob om weer subsidie te krijgen. Collin en Ben hebben contact gehad met de burgemeester en programmamanager Jan Jans. Jan koppelt ons aan zijn collega Regina Florisson van sportbeleid. We zien graag een structurele oplossing, zodat we ons met het runnen van de hal kunnen bezig houden en niet met het vergaren van sponsoring. We zijn het er allemaal niet mee eens dat we broekzak vestzak voor de gemeente moeten spelen.

Sponsoring op zich wordt steeds minder. Een aantal woningbouwverenigingen die eerst wel sponsorden doen dat nu niet meer. Het is wel een beetje een teken van de tijd. We hebben echter nog wel heel wat materiaal voorhanden om te bouwen in de kerk. Uiteraard zoeken we verder naar mogelijke sponsors en zijn sponsors meer dan welkom.

We zien ook graag dat de hal gebruikt wordt voor andere doeleinden zoals reportages, filmpjes, wellicht expo’s . In het verleden hebben de Urban Bios, Het Inspiratiehuis en een keur van anderen gebruik gemaakt van de hal. Rene maakt een posterje om ander gebruik te promoten.

Janine vraagt waar het binnenkomende geld aan besteed wordt. Roeland stuurt een leesbaar rapportje rond waar dat allemaal in te lezen valt.

De bar is in erbarmelijke staat. Dat is toch het eerste wat mensen zien bij binnenkomst. Er zitten een paar fikse gaten in de voorkant. Imre heeft plannen voor de bar en gaat dat de komende 2 maanden voor elkaar boksen met Dwyte en Janine (schilderen!!). Met name de voorkant van de bar moet stootproof worden. Imre trommelt Dwyte en Janine op als het zover is. TATA!!

In de hal zelf zijn een paar baangedeeltes niet goed. Rene verzint een oplossing voor het middengedeelte. Dat moet op een of andere manier toegankelijk blijven om bij de zandgewelven te komen.

De BMX crew die altijd eigenlijk al heel druk in de weer was met bouwwerkzaamheden gaat weer aan de gang. Harstikke mooi!

Roeland en Ben hebben halogeen verlichting opgehangen in de kop van de kerk. Deze kunnen vanuit de gewelven boven eenvoudig omlaag gebracht worden om lampen te vervangen. Er is nu zelfs al een kapot 😉

De vaste crew heeft er wel eens een handje van bij de ingang te blowen. Dat is geen hartelijk welkom, zeker niet gezien het steeds grotere aantal jongere skaters. Blowen en alcoholconsumptie is niet toegestaan in de kerk. We halen alle losse stoelen weg en kopen er een picknicktafel voor in de plaats. Roeland regelt dat.

Het nieuwe prijzenschema van 4,50 en 5 euro met drankje lijkt wel te werken. We hebben het over consumptiebonnen gehad, maar dat is een administratief risico. Gaan we niet doen. Janine heeft nog bandjes in gedachten en gaat misschien nog iets werkbaars voorstellen. We gaan het zien.

De strippenkaarten worden alsvolgt geprijsd: 40 – 75 – 110 euro voor achtereenvolgens 10 – 20 – 30 strippen

Het schoonmaken gebeurd nog niet goed genoeg. Daar blijven we gewoon maar op hameren dat de boel netjes achter gelaten moet worden. We hebben een boenmachine kennelijk. Imre gaat kijken of die aan de praat te krijgen is.

Dat was het voor deze meeting. Over twee maanden weer een. Commentaar, applaus en suggesties graag naar info@skatehalarnhem.nl of lekker gewoon op facebook.