UPDATE; brief aan gemeenteraad

Omdat er in de afgelopen 2,5 maand erg weinig is gebeurd m.b.t. een nieuwe toekomst voor Skatehal Arnhem of urban sports in zijn algemeenheid hebben we vandaag maar weer eens een brief richting gemeenteraad gestuurd.
Het enige dat op dit moment bekend is dat er een niet nader omschreven voorstel ligt voor een openbare skateplek binnen de veelbesproken plannen voor een “Creatieve Corridor” cq. de herinrichting van het Roermondsplein oftewel de Blauwe Golven.
Geen enkele politieke partij in de gemeenteraad heeft daar tot op heden een inhoudelijk gesprek over gevoerd of vragen over gesteld, geen enkele deskundige is er bij betrokken geweest.
Weliswaar is er op 1 augustus een kort gesprek geweest met de wethouder Sport maar daaruit bleek dat er geen steun bestaat voor een nieuwe indoor skatehal. Wij hebben enkel kunnen aangeven wat onze inzichten en vraagtekens zijn bij een openbare skateplek in relatie tot de wens van vooral de ouders voor een “veilige” omgeving en het minimaliseren van risico op vandalisme en aanverwante zaken.
Middels de hieronder weergegeven brief doen wij wederom een poging in gesprek te geraken en het onderwerp “skatebaan/urban sports” zo breed mogelijk te trekken zodat ook de politiek zich eindelijk pro-actief gaat opstellen richting de gebruikers, en dan hebben we het vooral over de belangen van kinderen van 4-14 jaar en hun ouders.

 

Geachte raadsleden, fractievolgers,

Begin juli jongstleden werd duidelijk dat Skatehal Arnhem ophoudt te bestaan in haar huidige locatie, de St.Jozef kerk aan de Roosendaalseweg. Dat veel mensen daar niet blij mee zijn en hopen op een nieuwe toekomst elders zal u niet ontgaan zijn bij een raadsvergadering op 10 juli waarbij de publieke tribune tot op de laatste stoel gevuld was met onder andere heel veel jonge kinderen.

Sindsdien is er niet veel gebeurd helaas, noch vanuit de wethouder Sport, noch vanuit uw raad.
Er bestaat nog steeds enkel summier contact met raadsleden van PvdA, PvdD, VVD en Arnhem Centraal terwijl het vanuit de andere partijen, evenals in de afgelopen 6 jaar, oorverdovend stil is gebleven.
Dit vinden wij, en alle via Skatehal Arnhem betrokken skateboarders, inliners, bmx’ers, steppers en vooral ook hun ouders, erg spijtig.

Op 1 augustus jl. heeft een kort gesprek plaatsgevonden met wethouder Elfrink in aanwezigheid van mijzelf als voorzitter van Skatehal Arnhem, 3 betrokken ouders, 1 vertegenwoordiger vanuit de bmx gemeenschap en 1 skateboarder met jarenlange ervaring in skateparken, skateles en een achtergrond in jongerenwerk.
Uit dit gesprek kwam naar voren dat er geen concreet zicht bestaat op een alternatieve indoor locatie voor Skatehal Arnhem maar dat de focus wat de wethouder betreft ligt op een skatepark onder de Mandelabrug, openbaar, als onderdeel van de Creatieve Corridor. Wat dat precies betekende qua grootte, uitvoering of zelfs maar een basis idee van budget bleek tijdens dit gesprek onbekend. Elk kader om vanuit verder te werken ontbrak.

Sinds 1 augustus volgen wij derhalve met grote interesse, en soms grote verbazing, de ontwikkelingen omtrent het plan Creatieve Corridor cq. het al dan niet slopen/aanpassen of ongemoeid laten van de Blauwe Golven. Tevens hebben we inmiddels wat verkennende rondjes gelopen over de Blauwe Golven met als enig houvast een stukje tekening dat wij vonden in de plannen van de gemeente van begin dit jaar.
Middels dit schrijven wil ik mijn zorg uitspreken over het feit dat in de besprekingen over Creatieve Corridor etc. enkel aandacht blijkt te zijn voor een parkeergarage, Showroom 2.0 en de groenstrook op de Oude Kraan maar op geen enkel moment inhoudelijk is gesproken over het geprojecteerde “skatepark”. Tevens wil ik daar gelijk bij zeggen dat een skatepark OP de Blauwe Golven, met het oog op de ontwikkelingen deze week, wat ons betreft zeker ook tot de mogelijkheden behoort.

Skatehal Arnhem heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan het informeren van bezorgde mensen waar mogelijk, en geprobeerd zoveel mogelijk contacten open te houden in de richting van gebruikers.
Er is veel gesproken over wat een skatepark moet bieden, wat de primaire doelgroep is en hoe die het best kan worden bediend maar ook alle vraagtekens omtrent rendabele exploitatie van een skatehal zijn de revue gepasseerd. Groot vraagteken daarbij blijft wat de bereidheid van de politiek is aangaande structurele steun aan urban sports.
Wij hebben ideeën omtrent een invulling van de Creatieve Corridor inclusief een Skatehal Arnhem 2.0 waarbij we zoveel mogelijk gebruikers een plaats hopen te bieden en vooral ook de functies van een indoor skatepark op het gebied van begeleiding, veiligheid en jeugdsportparticipatie willen invullen.

Het zou fijn zijn als ALLE partijen binnen uw raad eindelijk eens laten weten wat hun standpunten omtrent urban sports binnen Arnhem zijn. We roepen u derhalve op in contact te treden met ons en tot een gesprek te komen.

Met vriendelijke groet, namens Skatehal Arnhem en alle betrokkenen,

Collin Versteegh, voorzitter
Esther Speklé, secretaris

One thought on “UPDATE; brief aan gemeenteraad

  1. Duidelijk verhaal! Jammer dat de gemeenteraad skateboarden als (olympische) sport niet serieus neemt. Ik snap ook niet goed waarom een sport persé gekoppeld wordt aan een miljoenenproject als de blauwe golven waarbij geen concrete plannen zijn voor een overdekte skatehal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *