Definitief Gesloten

Skatehal Arnhem is met onmiddellijke ingang definitief gesloten.

In goed overleg met de parochie worden de sleutels ingeleverd en houdt het skatepark op te bestaan.

Wij bedanken iedereen die in de afgelopen jaren een bijdrage heeft geleverd.

We zijn GESLOTEN maar bouwen aan een geheel nieuw skatepark!

Featured

Per 7 oktober 2017 is Skatehal Arnhem gesloten.
Sinds medio januari 2018 zijn we bezig met het bouwen van een nieuw skatepark in de St.Jozefkerk maar dat vordert langzaam. Op dit moment is er nog geen concreet zicht op een openingsdatum.

Voor updates volg ons op Facebook! @skatehalarnhem

UPDATE; brief aan gemeenteraad

Omdat er in de afgelopen 2,5 maand erg weinig is gebeurd m.b.t. een nieuwe toekomst voor Skatehal Arnhem of urban sports in zijn algemeenheid hebben we vandaag maar weer eens een brief richting gemeenteraad gestuurd.
Het enige dat op dit moment bekend is dat er een niet nader omschreven voorstel ligt voor een openbare skateplek binnen de veelbesproken plannen voor een “Creatieve Corridor” cq. de herinrichting van het Roermondsplein oftewel de Blauwe Golven.
Geen enkele politieke partij in de gemeenteraad heeft daar tot op heden een inhoudelijk gesprek over gevoerd of vragen over gesteld, geen enkele deskundige is er bij betrokken geweest.
Weliswaar is er op 1 augustus een kort gesprek geweest met de wethouder Sport maar daaruit bleek dat er geen steun bestaat voor een nieuwe indoor skatehal. Wij hebben enkel kunnen aangeven wat onze inzichten en vraagtekens zijn bij een openbare skateplek in relatie tot de wens van vooral de ouders voor een “veilige” omgeving en het minimaliseren van risico op vandalisme en aanverwante zaken.
Middels de hieronder weergegeven brief doen wij wederom een poging in gesprek te geraken en het onderwerp “skatebaan/urban sports” zo breed mogelijk te trekken zodat ook de politiek zich eindelijk pro-actief gaat opstellen richting de gebruikers, en dan hebben we het vooral over de belangen van kinderen van 4-14 jaar en hun ouders.

 

Geachte raadsleden, fractievolgers,

Begin juli jongstleden werd duidelijk dat Skatehal Arnhem ophoudt te bestaan in haar huidige locatie, de St.Jozef kerk aan de Roosendaalseweg. Dat veel mensen daar niet blij mee zijn en hopen op een nieuwe toekomst elders zal u niet ontgaan zijn bij een raadsvergadering op 10 juli waarbij de publieke tribune tot op de laatste stoel gevuld was met onder andere heel veel jonge kinderen.

Sindsdien is er niet veel gebeurd helaas, noch vanuit de wethouder Sport, noch vanuit uw raad.
Er bestaat nog steeds enkel summier contact met raadsleden van PvdA, PvdD, VVD en Arnhem Centraal terwijl het vanuit de andere partijen, evenals in de afgelopen 6 jaar, oorverdovend stil is gebleven.
Dit vinden wij, en alle via Skatehal Arnhem betrokken skateboarders, inliners, bmx’ers, steppers en vooral ook hun ouders, erg spijtig.

Op 1 augustus jl. heeft een kort gesprek plaatsgevonden met wethouder Elfrink in aanwezigheid van mijzelf als voorzitter van Skatehal Arnhem, 3 betrokken ouders, 1 vertegenwoordiger vanuit de bmx gemeenschap en 1 skateboarder met jarenlange ervaring in skateparken, skateles en een achtergrond in jongerenwerk.
Uit dit gesprek kwam naar voren dat er geen concreet zicht bestaat op een alternatieve indoor locatie voor Skatehal Arnhem maar dat de focus wat de wethouder betreft ligt op een skatepark onder de Mandelabrug, openbaar, als onderdeel van de Creatieve Corridor. Wat dat precies betekende qua grootte, uitvoering of zelfs maar een basis idee van budget bleek tijdens dit gesprek onbekend. Elk kader om vanuit verder te werken ontbrak.

Sinds 1 augustus volgen wij derhalve met grote interesse, en soms grote verbazing, de ontwikkelingen omtrent het plan Creatieve Corridor cq. het al dan niet slopen/aanpassen of ongemoeid laten van de Blauwe Golven. Tevens hebben we inmiddels wat verkennende rondjes gelopen over de Blauwe Golven met als enig houvast een stukje tekening dat wij vonden in de plannen van de gemeente van begin dit jaar.
Middels dit schrijven wil ik mijn zorg uitspreken over het feit dat in de besprekingen over Creatieve Corridor etc. enkel aandacht blijkt te zijn voor een parkeergarage, Showroom 2.0 en de groenstrook op de Oude Kraan maar op geen enkel moment inhoudelijk is gesproken over het geprojecteerde “skatepark”. Tevens wil ik daar gelijk bij zeggen dat een skatepark OP de Blauwe Golven, met het oog op de ontwikkelingen deze week, wat ons betreft zeker ook tot de mogelijkheden behoort.

Skatehal Arnhem heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan het informeren van bezorgde mensen waar mogelijk, en geprobeerd zoveel mogelijk contacten open te houden in de richting van gebruikers.
Er is veel gesproken over wat een skatepark moet bieden, wat de primaire doelgroep is en hoe die het best kan worden bediend maar ook alle vraagtekens omtrent rendabele exploitatie van een skatehal zijn de revue gepasseerd. Groot vraagteken daarbij blijft wat de bereidheid van de politiek is aangaande structurele steun aan urban sports.
Wij hebben ideeën omtrent een invulling van de Creatieve Corridor inclusief een Skatehal Arnhem 2.0 waarbij we zoveel mogelijk gebruikers een plaats hopen te bieden en vooral ook de functies van een indoor skatepark op het gebied van begeleiding, veiligheid en jeugdsportparticipatie willen invullen.

Het zou fijn zijn als ALLE partijen binnen uw raad eindelijk eens laten weten wat hun standpunten omtrent urban sports binnen Arnhem zijn. We roepen u derhalve op in contact te treden met ons en tot een gesprek te komen.

Met vriendelijke groet, namens Skatehal Arnhem en alle betrokkenen,

Collin Versteegh, voorzitter
Esther Speklé, secretaris

5 weken tot sluiting!

Skatehal Arnhem sluit zaterdag 7 oktober de deuren voorgoed!
Tenzij we een paar miljonairs vinden die het hele St.Jozef complex kopen is het dus over 5 weken absoluut en definitief voorbij, na (bijna) 6 jaar skaten en bmx’en in wellicht de meest bijzondere locatie op aarde.
We bedanken alvast iedereen die de afgelopen jaren een rol heeft gespeeld in ons bestaan, van vrijwilligers tot gebruikers en ook die vele passanten van over de hele wereld die ooit zijn komen kijken.
We hopen jullie in de komende 5 weken nog eens te zien.

Verdere berichtgeving zoals gebruikelijk via onze Facebook pagina.

Maak uw bezorgdheid kenbaar!

Wil je ook wat doen om te proberen Skatehal Arnhem open te houden? Dat kan!
De eerste stap is simpel, stuur e-mails aan de gemeenteraad.
En om dat nóg makkelijker te maken hebben we alvast een standaardbrief gemaakt die je even download en met je eigen mail kunt meesturen.
Die brief vind je hier: Skatehalarnhem bijlage bij de e-mail

De hele gemeenteraad bereik je heel simpel via raadsleden@arnhem.nl
Je kunt ook de verantwoordelijk wethouder van Sport ermee bestoken, Gerrie Elfrink; g.elfrink@arnhem.nl
Daarnaast kun je natuurlijk de partij gaan lastig vallen waar je de vorige keer op hebt gestemd, of gewoon alle partijen die er zijn in Arnhem.

Dankjulliewel!

check Facebook!

Of we tóch open zijn op vrijdagavond laten we weten via onze @skatehalarnhem Facebook pagina. Dus, hou die in de gaten.
We zoeken nog steeds naar vrijwilligers, zonder hen kunnen we niet open.
Ben je 18+, betrouwbaar, zelfstandig… meld je dan en kom diensten draaien zodat jijzelf en anderen kunnen blijven skaten op donderdag & vrijdagavond.
Mail naar info@skatehalarnhem.nl of bel Collin op 06-22211108

VRIJWILLIGERSTEKORT!

Skatehal Arnhem bestaat op basis van de vrijwillige inzet van slechts een handvol mensen en we zijn nu op het punt aangekomen dat we echt met te weinig vrijwilligers zijn om onze, toch al geringe, openingstijden te handhaven.

WIL JE VRIJWILLIGER WORDEN EN DE SKATEHAL OPEN HOUDEN?
Stuur dan een mail naar info@skatehalarnhem.nl of bel Collin op 06-22211108
We zoeken mensen van 18 jaar en ouder, zelfstandig, en beschikbaar op donderdag of vrijdagavond. (uiteraard mag de zondag ook…)
Je opent de kerk, draagt eindverantwoordelijkheid voor de avond, bemant de bar etc..
In principe 2 diensten per maand en daarmee gratis toegang de rest van de openingsdagen.

Doe iets voor een ander, begin bij jezelf! 🙂

Skatehal Arnhem in Wallstreet Journal

Onlangs werden wij geïnterviewd door the Wallstreet Journal in het kader van ontkerkelijking en het komen leeg te staan van religieuze gebouwen in West-Europa.
Niet iedereen kan het artikel online lezen omdat WSJ een betaalde krant is, hier de link: http://www.wsj.com/articles/europes-empty-churches-go-on-sale-1420245359?mod=e2fb

De tekst van het artikel is als volgt:

Hundreds of Churches Have Closed or Are Threatened by Plunging Membership, Posing Question: What to Do With Unused Buildings?

ARNHEM, Netherlands—Two dozen scruffy skateboarders launched perilous jumps in a soaring old church building here on a recent night, watched over by a mosaic likeness of Jesus and a solemn array of stone saints.

This is the Arnhem Skate Hall, an uneasy reincarnation of the Church of St. Joseph, which once rang with the prayers of nearly 1,000 worshipers.

It is one of hundreds of churches, closed or threatened by plunging membership, that pose a question for communities, and even governments, across Western Europe: What to do with once-holy, now-empty buildings that increasingly mark the countryside from Britain to Denmark?

The Skate Hall may not last long. The once-stately church is streaked with water damage and badly needs repair; the city sends the skaters tax bills; and the Roman Catholic Church, which still owns the building, is trying to sell it at a price they can’t afford.
“We’re in no-man’s-land,” says Collin Versteegh, the youthful 46-year-old who runs the operation, rolling cigarettes between denouncing local politicians. “We have no room to maneuver anywhere.”

wsj-pic1The Skate Hall’s plight is replicated across a continent that long nurtured Christianity but is becoming relentlessly secular.

The closing of Europe’s churches reflects the rapid weakening of the faith in Europe, a phenomenon that is painful to both worshipers and others who see religion as a unifying factor in a disparate society.

“In these little towns, you have a cafe, a church and a few houses—and that is the village,” says Lilian Grootswagers, an activist who fought to save the church in her Dutch town. “If the church is abandoned, we will have a huge change in our country.”

Trends for other religions in Europe haven’t matched those for Christianity. Orthodox Judaism, which is predominant in Europe, has held relatively steady. Islam, meanwhile, has grown amid immigration from Muslim countries in Africa and the Middle East.

The number of Muslims in Europe grew from about 4.1% of the total European population in 1990 to about 6% in 2010, and it is projected to reach 8%, or 58 million people, by 2030, according to Washington’s Pew Research Center.

For Christians, a church’s closure—often the centerpiece of the town square—is an emotional event. Here people have worshiped, felt grief and joy, and quested for a relationship with God. Even some secular residents are upset when these landmarks fall into disuse or are demolished.

When they close, towns often want to re-create the feeling of a community hub by finding important uses for these historic buildings. But the properties are usually expensive to maintain—and there is a limit to the number of libraries or concert halls a town can financially support. So commercial projects often take the space.

Europe-wide numbers of closed churches are scarce, but figures from individual countries are telling.

The Church of England closes about 20 churches a year. Roughly 200 Danish churches have been deemed nonviable or underused. The Roman Catholic Church in Germany has shut about 515 churches in the past decade.

But it is in the Netherlands where the trend appears to be most advanced. The country’s Roman Catholic leaders estimate that two-thirds of their 1,600 churches will be out of commission in a decade, and 700 of Holland’s Protestant churches are expected to close within four years.

“The numbers are so huge that the whole society will be confronted with it,” says Ms. Grootswagers, an activist with Future for Religious Heritage, which works to preserve churches. “Everyone will be confronted with big empty buildings in their neighborhoods.”
The U.S. has avoided a similar wave of church closings for now, because American Christians remain more religiously observant than Europeans. But religious researchers say the declining number of American churchgoers suggests the country could face the same problem in coming years.

Many European churches have been centerpieces of their communities for centuries. Residents are often deeply attached to them, fighting pragmatic proposals to turn them into stores or offices.

Mr. Versteegh sees the skate hall as a benefit to the town, saying it serves to protect the building and also gives youngsters a way to enjoy themselves in a constructive way. But he says local Catholic and city leaders refuse to support it, he thinks due to its vaguely rebellious aura. “We don’t know which door to knock on,” he says.

Church and city leaders deny that, saying they like the Skate Hall but cite its precarious finances. “Collin wants sweet love. We’re going to give tough love,” says Gerrie Elfrink, Arnhem’s vice mayor. “He wants the easy way—‘Give me money and then I’ll have no problems.’ But that’s not sustainable.”

As communities struggle to reinvent their old churches, some solutions are less dignified than others. In Holland, one ex-church has become a supermarket, another is a florist, a third is a bookstore and a fourth is a gym. In Arnhem, a fashionable store called Humanoid occupies a church building dating to 1889, with racks of stylish women’s clothing arrayed under stained-glass windows.

In Bristol, England, the former St. Paul’s church has become the Circomedia circus training school. Operators say the high ceilings are perfect for aerial equipment like trapezes.

In Edinburgh, Scotland, a Lutheran church has become a Frankenstein-themed bar, featuring bubbling test tubes, lasers and a life-size Frankenstein’s monster descending from the ceiling at midnight.

Jason MacDonald, a supervisor at the pub, says he has never heard complaints about the reuse. “It’s for one simple reason: There are hundreds and hundreds of old churches and no one to go to them,” Mr. MacDonald said. “If they weren’t repurposed, they would just lie empty.”

Many churches, especially smaller ones, are becoming homes, and that has spawned an entire industry to connect would-be buyers with old churches.
The churches of England and Scotland list available properties online, with descriptions worthy of a realty firm. St. John’s church in Bacup, England, for example, is said to feature “a lofty nave as well as basement rooms with stone-vaulted ceilings,” and can be had for about $160,000.

The British website OurProperty is less subtle. “Is modern-day humdrum housing your idea of a living hell?” it asks. “Is living in a converted church your idea of heaven above?” If so, “there is a whole congregation of converts and experts out there ready to help you make the leap of faith.”

Unused churches are now a big enough problem to attract the attention of governments as well. The Netherlands, along with religious and civic groups, has adopted a national “agenda” for preserving the buildings. The Dutch province of Friesland—where 250 of 720 existing churches have been closed or transformed—fields a “Delta team” to find solutions.

“Every church is a debate,” says Albert Reinstra, a church expert at Holland’s Cultural Heritage Agency. “When they are empty, what do we do with it?” Preservationists say there often isn’t the money needed to create new community-oriented uses for the buildings.

That debate can play out personally and painfully. When Paul Clement, prior of the Augustinian Order in the Netherlands, joined in 1958, the order had 380 friars; now it is down to 39. His monastery’s youngest friar is 70, and Father Clement, himself 74, is developing plans to sell its church.

“It is difficult,” Father Clement says. “It’s sad for me.”

In the U.S., church statisticians say roughly 5,000 new churches were added between 2000 and 2010. But some scholars think America’s future will approach Europe’s, since the number of actual churchgoers fell 3% at the same time, according to Scott Thumma, professor of the sociology of religion at Connecticut’s Hartford Seminary.

Mr. Thumma says America’s churchgoing population is graying. Unless these trends change, he says, “within another 30 years the situation in the U.S. will be at least as bad as what is currently evident in Europe.”

At the Arnhem Skate Hall, the altar and organ of the church, built in 1928, have been ripped out, while a dusty cupboard still holds sheet music for a choir that hasn’t sung in 10 years. A skateboard attached to a wall urges, “Ride the dark side.”

Two dozen young men speed along wooden ramps and quarter-pipes, their falls thundering through the church, as rap music reverberates where hymns once sounded. An old tire hangs on the statue of a saint.

Puck Smit, 21, a regular visitor, says the church ambience enhances the skating experience. “It creates a lot of atmosphere—it’s a bit of Middle Ages,” he says, between gulps from a large bottle of cola. “When I first saw it, I just stood there for five minutes staring.”

Another regular, Pelle Klomp, 14, says visitors occasionally stop by to complain. “Especially the older people say, ‘It’s ridiculous, you’re dishonoring faith,’ ” he says. “And I can understand that. But they weren’t using it.”

Mr. Versteegh, who oversees the hall, says city and church leaders won’t discuss their plans with him. The church needs about $3.7 million in maintenance, he estimates, and would cost $812,000 to buy, including the rectory—far beyond his resources.

Father Hans Pauw, pastor of St. Eusebius Parish, confirms the parish is trying to sell the church, but says church leaders have no problem with skaters using it for now. He said the parish is talking to a potential buyer.

There are some things we don’t want—a casino or a sex palace or that kind of thing,” Father Pauw says. “But when it’s no longer a church in our eyes, then it can have any purpose.” As for the painting of Jesus holding a skateboard that now adorns the interior, he says, “I can see the humor in it.”

Mr. Elfrink, the Arnhem vice mayor, insists the city has done what it can to support the Skate Hall, helping fund the wooden skating floor and paying last year’s tax bill. “I hope it can stay a skate hall,” Mr. Elfrink says.

Mr. Versteegh sometimes wonders if it will. “Is there any point in continuing to do this if nobody is supporting you?” he says. “You have a building of value—historic value, cultural value—that is still owned by the Catholic Church. But there are no worshipers anymore.”

Written by Naftali Bendavid at naftali.bendavid@wsj.com

Skatehal speelt hoofdrol in video Rijksmonumentendienst.

Herbestemming van kerken is een veelbesproken thema, o.a. bij de rijksoverheid. Vele krantenartikelen worden eraan gewijd, dit jaar hebben we er al zeker 10 gezien, van Volkskrant tot New York Times en gisteren hadden we nog een telefonisch interview met de correspondent van the Wallstreet Journal. Dat zijn niet zomaar buurtkrantjes.
Vaak, opvallend vaak, gaat het artikel over leegstand en herbestemming van kerken in het algemeen maar staat er dan een foto bij van Skatehal Arnhem. Kennelijk zijn wij erg bijzonder 🙂
4 maanden geleden stond er ineens een filmploeg binnen in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed….
Ziehier het resultaat!
https://www.youtube.com/watch?v=_vuFMiCNbmw